Kdo jsem

„Člověk je tím větší, čím víc je sám sebou.“

Antoine de Saint-Exupéry

Celým svým jménem se jmenuji Klára Trnka Hassmanová a společně s manželem vychováváme malou dcerku v Praze. V roce 2013 jsem dostudovala obor Resocializační pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Svou praxi jsem však započala roku 2011, kdy jsem dva roky pracovala jako terapeut v Terapeutické komunitě Kaleidoskop, která se věnuje dlouhodobé terapii osob s poruchami osobnosti. Během toho jsem absolvovala dvě letní stáže v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Později jsem získala zkušenosti na zahraniční stáži ve Francii v resocializačním centru Jardine de Cocagne. Měla jsem tam možnost terapeuticky pracovat s lidmi, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, žili v sociálně vyloučených lokalitách, ale měli zájem svou situaci změnit.

Po svém návratu do České republiky jsem pracovala v Diakonii ČCE a po nějaké době jsem na čtyři roky zakotvila v Terapeutické komunitě Němčice. Zde jsem pracovala s klienty, kteří měli letitou zkušenost s drogovou závislostí a chtěli začít svůj život žít jinak.

Během těch let jsem absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v Systemické terapii, kurzy Systemické práce s rodinami a dětmi, kurzy práce s traumatem apod. Také jsem byla na zahraniční stáži v anglické organizaci Fenix Future, která se věnuje osobám s drogovou závislostí, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám v jiných náročných životních situacích.

V současné době jsem na rodičovské dovolené a získávám nové cenné zkušenosti ve své mateřské roli. K tomu se věnuji klientům ve své psychoterapeutické praxi.

Co nabízím

Svým klientům nabízím individuální či párovou psychoterapii.

Psychoterapie se definuje jako léčba psychologickými prostředky, která má za cíl odstranit nebo zmírnit potíže, nemoci nebo poruchy a v jejím průběhu dochází ke změnám v prožívání a chování klienta.

To podstatné, co však pomáhá již výše zmíněným změnám je terapeutický vztah, neboli terapeutické spojenectví mezi terapeutem a klientem, jejich vzájemná důvěra. Dále výklad a porozumění symptomům, příznakům a sobě samému. Emoční uvolnění, konfrontace s vlastními problémy, posílení a podpora.


Pomoci Vám mohu když:

  • prožíváte jakkoliv náročné životní období
  • řešíte potíže v rodině či partnerském životě
  • se potýkáte se závislostmi (Vy nebo někdo z Vašeho okolí)
  • se potýkáte s duševním onemocněním (Vy nebo někdo z Vašeho okolí)

Podmínky terapie

  • Délka jedné individuální konzultace je 50 minut a cena za jednu individuální konzultaci do 17. hodiny je 1000,-.
  • Délka jedné individuální konzultace je 50 minut a cena za jednu individuální konzultaci po 17. hodině je 1200,-.


  • Délka jedné párové nebo rodinné konzultace je 50 minut a cena za jednu párovou nebo rodinnou konzultaci je do 17. hodiny 1400,-.
  • Délka jedné párové nebo rodinné konzultace je 50 minut a cena za jednu párovou nebo rodinnou konzultaci je po 17. hodině 1700,-.

  • V případě, že nemůžete dorazit na domluvenou konzultaci, omluvte se, prosím, telefonicky nebo e-mailem 24 hodin předem.

Kde mě najdete

Svoji praxi provozuji na adrese Opatovická 8, Praha 1.